Dijital baskı sektörü 2018 yılında 187.7 milyar dolar hasılata ulaşacaktır.

Dijital baskı sektörünün göstermiş olduğu ilerlemeye göre bu endüstriyel alan 2013 yılındaki 131.5 miyar dolarlık hasılattan 2018 yılında 187.7 milyar dolara yükselecektir. Birleşik faiz hesaplamalarına göre bu oran % 7.4’e denk gelmektedir.

Dijital baskı trendlerinin genel baskıdaki toplam pazar payı  2008 yılında %9.8 iken 2018 yılında %20.6’ya ulaşacaktır. Bu da demek oluyorki dijital baskı diğer baskılara göre daha hızlı pazar payını arttırmaktadır. Offset baskılarda ise ilerleyen dönemlerde pazar payında düşüş gözlemlenecektir.

Smirhers Pira tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre  dijital ve ofset baskı arasındaki doğrudan rekabette ayrıntılı ve özel işlerde dijital baskının 2018 yılında bir adım öne çıkacağını göstermektedir.

2008 yılında dijital baskı ofset baskı pazarına oranla %18.5 daha aşağıdaydı. Ancak 2018 beklentilerinde dijital baskının %50 gibi büyük bir oranla değer kazanacağı ve baskı sektörünün gelişmiş olduğu ülkelerde bu oranın daha da yükselmesi beklenmektedir. Dijital paylaşıda ofset baskının dijital baskıya göre birim fiyat maliyetlerinin düşük olmasına rağmen ofset baskıda 2008 ve 2018 yılında %10.2 gibi üretim hacmi kaybı dijital baskıda ise %68.1 üretim hacminde artış öngörüleri bulunmaktadır.

Ofset ve dijital baskıların ekonomileri katlanarak gelişmektedir. Yeni dijital baskı trendlerinde üretim hızı, güvenilirlik ve daha az maliyetler ön plana çıkmaya başlamıştır. Dijital baskı ofset baskıya göre kıyaslandığında çok daha hızlı üretim hızına sahiptir. Bu öngörü ile en iyi baskı kalitesini, en düşük maliyetler ile en hızlı biçimde çıkarmayı hedefleyen dijital baskı optimum sonuçlara ulaşmaktadır.

Dijital baskının yenilikçi bir şekilde kullanılması ve hizmet servisinin yükselmesi ofset makinelerini ticari bir mal olmaktan uzaklaştırmaktadır. Smithers Pira’nın 2013-2018 dijital baskı trend öngörülerinde dijital baskının bu endüstrinin etkili bir şekilde gelişmesini sağlayacağıdır.

Dünya genelinde etkileyici bir çok dijital baskı işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Dünya da Dijital Baskı Örnekleri

Yaratıcı dijital baskı fikirleri dünyanın bir çok yerinde insanları etkilemektedir.
Dijital baskının reklam üzerindeki olumlu faydaları 2018 yılında daha da belirgin bir hale dönüşecektir..
Dijital baskı ile yaratıcılığınızın sınırlarını aşabilirsiniz.
Dijital baskı ile evereste bile kolayca tırmanabilirsiniz.