çevre teması

Neden Geri Dönüşüm?

Geri dönüşüm fotoğrafı

Çevre kirliliğini yaratan en önemli unsurlardan birisi atıklardır. Günlük yaşantımızda ev, iş yeri, hastane gibi yerlerden tonlarca atık çıkar. Bazı atıklar yok olmadığı için insanlara ve çevreye zarar verebiliyor. Bu nedenle atık maddeler geri dönüşüme gidip yeniden işlenerek ham madde olarak kullanılabilir yani yeni ham madde arayışına girilmesini azaltır ve üretimdeki işlem sayısı azaltılarak tasarruf sağlanır. Geri dönüşüm sayesinde çevre kirliliği ve hava kirliliği engellenir aynı zaman da sera gazı emisyonunun düşmesine katkıda bulunur.

Üretimde Kullandığımız Malzemeler

İşletmemizde Kullandığımız malzemelerin tamamı geri dönüşümlü ve çevre dostudur. İmalatını yaptığımız ürünlerde atık malzemeleri oldukça minimum seviyeye indirmeye çalışıyoruz

İşletmemizde çıkan atıkların ise çevreye ve insan sağlığına etkisini azaltmak ve yönetimini sağlamak için atıklarımızı türlerine göre ayrıştırarak geri dönüşüm için anlaştığımız firmalara gönderiyoruz. Geri dönüşüme gönderdiğimiz atıklar çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil oluyor. Böylece hem çevreye zarar verilmiyor hem de atıklar geri dönüşüme kazandırılarak yeniden işleniyor.

uv baskı inceleme

Üretimde Kullandığımız Mürekkepler

greenguard sertifikası

Her iki baskı makinemizde  kullanılan mürekkeplerde greenguard sertifikası bulunmaktadır. Çevre dostu mürekkeplerimizin içinde zararlı maddeler olmadan yüksek baskı kalitesi elde ediyoruz. Mürekkeplerimiz, mürekkep kartuşlarımız, toner kartuşları ve toner şişelerimiz geri dönüşümlü olup, atıkları anlaştığımız firmalara geri dönüşüm için gönderiyoruz.

UV Baskı Makinelerimiz

UV baskı makinelerimizde UV-LED kurutma lambalarını kullanıyoruz. Geleneksel MH lambalarının güç tüketimi UV-LED lambaya göre 15 kat fazladır. Bizler de UV-LED kurutma lambalarını kullanarak düşük güç tüketimiyle enerjiden tasarruf ediyoruz.

uv makine
uzun servis ömrü

Uzun servis ömrü

enerji verimliliği

Sertifikalı enerji verimliliği

co2 dengesi

CO₂ dengesi

Karbon Ayak İzini Azaltıyoruz

Kullandığımız ürünlerin çevre dostu olmasına ve geri dönüşümlü malzemeler olmasına dikkat ediyor, enerji kullanımını azaltarak karbon ayak izini en aza indiriyoruz.

karbon ayak izi

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN

ÇEVREYE VE GERİ DÖNÜŞÜME ÖNEM VERİYORUZ!

çevre