Cast folyo derin kanallara sahip araçlarda tercih edilirken nispeten daha düz ve kıvrımlı alanlarda yarı cast tercih edilmektedir.